Wie meent zijn hart te kunnen vervangen

                                         door zijn verstand is een dwaas. Lao Tze

Ken je die...    

van de kantonrechter in Groningen die de klokkenluiders van de NAM ontslagen heeft

en nu met aardbevingsschade zit...

Een zwartboek met de cijfers, de feiten, de emoties en cartoons.

Voor slachtoffers, die recht zochten, maar ontslagerij vonden. Voor managers die de menselijke maat vergeten. Voor kantonrechters die geen recht spreken, maar eenzijdig 'conflict dus ontslag' uitspreken. De werkgever krijgt, volgens de Minister aan de Kamer,

in 98% van de gevallen zijn zin bij de kantonrechter. Dus kregen kamerleden en ministers De OntslagerijPaperback, 2007. Minister Donner beaamde per brief, 19-5-08, dat kantonrechters uitspraken doen:  "Zonder dat de rechtmatigheid wordt getoetst"  en laat dat zo. Ook minister Plasterk deed niets, wel vond hij per brief, 14-4-08, Ontslagerij en Wielewaal: "Zeer lezenswaardig."

De Kring van Kantonrechters ontkent deze eenzijdige onrechtspraak door in hun brief, 13 -02-09, alleen te rekenen met  de gevallen die in het tijdschrift Arbeidsrecht behandeld worden! Dit rekenen met alleen gegevens die in hun kraam te pas komen,  heet in de statistiek een selecte steekproef en het is fout! In de politiek heet het misleiding. Mijn brief over dit liegen met cijfers liet deKring van Kantonrechters onbeantwoord! (Een beroerte zette mij stil op 12-03-09.)

Hoeveel klokkenluiders zijn door graaibazen van KPMG en Vestia weggewerkt via ja-baas knikkende kantrechters..,

en hoeveel klokkenluiders door aardgasbazen in Groningen?

Verdere informatie, klik op: Huis voor klokkenluiders

Weggejaagd met leugens door Raaf en Roek.  

Vleugellam geslagen door Zwarte Wouw.

Op zoek naar Adelaar. Een sprookje over zeven zonden, domme macht en mooie liefde. Geïllustreerd, Uitg. 07, 2008. 

Minister Plasterk:

"Zeer lezenswaardig."

Je mag zoete wraak koesteren,

                                  maar geen letsel achterlaten.  Nico Frida

Ontslag overkomt je. De omslag naar iets nieuws maak je zelf.

Met ervaringen uit de ontslagpraktijk, ook van anderen. 

Praktische informatie.

Met cartoons, 6 euro, Uitg. PKN, 2009

Enkele tips: Gebruik naast het UWV ook je eigen kennissen voor het zoeken naar werk en/of vrijwilligerswerk. Verdeel taken met je partner opnieuw. Doe de boodschappen op de fiets. Maak vaker een praatje. Blijf sporten en doe je hobbies. Ga  regelmatig wandelen en Google 's op:  Gebed van St. Franciscus.

Titus Brandsma die is gaaf

Monnik en martelaar. Man van studie en man van medemensen. Hij was fel gekant tegen wij/zij-denken. Dus verzette hij zich in woord en daad tegen de nazi-ideologie. Zo doende werd hij gearresteerd en belandde via kamp Amersfoort in Dachau. Ook in het concentratiekamp was hij vooral medemens en gaf aan zijn mede-gevangenen veel meer dan gewone steun.

Hij bleef bidden, ook voor zijn wreedste bewakers. Op 26 juli 1942 werd Pater Titus in Dachau vermoord. Binnenkort wordt Titus Brandsma heilig verklaard..,

                                                   maar broeder Titus was in Dachau al heilig!

Citaten, geschiedenis, illustraties en literatuur, 1991 Op internet nog verkrijgbaar.

 

Onderweg krijg je geluk voor elkaar.

 

Stilte, 

zingeving,

rust 

en

beweging.

 

Veertig teksten. Geschreven en gevonden op

weg naar Santiago en verder.
Paperback. Uitg. Kok, 2007.

 

Perspectief:

"Echt de moeite waard om aan te schaffen."

Zeventien overige titels

De meeste boeken zijn on-line nog wel te koop. 

Je mag, een denkwerkboek voor jongeren, 1977. Bidden met woorden, gedichten, 1981. Kennis maken, over  samen leven, 1984. Agenda, dagboek, 1985. Elementair rekenen en tekenen, 1986. Om een jonge kerk, 1987. Geloven doe je, 1988. Succes ermee! Examentips, 1990. Titus Brandsma die is gaaf, 1991.  Erasmus, Europeaan, humanist en christen. Scherp en mild. Werkte in Basel, Freiburg en ook in Leuven staat zijn standbeeld, 1992. Doe je best! Tips voor brugklassers, 1991. Albert Schweitzer, elkaar zoeken en jezelf vinden, 1995. God met andere woorden, 1996.  Mooie mensen, 2001. Blaise Pascal een gedachte voor elke dag, 2005; Het geheim van ggOdh & Mensen, in 95 stellingen van een manke pelgrim, 2014.                                                          

               Wie een kaars aansteekt

               in het donker,

               komt

               op andere gedachten. 

Stilte beleven en je licht opsteken in Doetinchem,

klik op   Klooster 

page loading